سفارش تبلیغ
صبا

جانم فدای حضرت هادی علیه السلام

سه روزی رفته بودم اردوی وبلاگ نویسها با خیلی از بچه های وبلاگ نویس مومن وپاک وانقلابی دوست شدم به به چه رفقایی چی از این بهتر دوست خوب اونم از نوع سایبریش! البته این اردو مسایلی رو هم به همراه داشت حالا از همه ی حاشیه های این اردو که بگذریم لذت بخش ترین لحظه این اردو برای من اونوقتی بود که همسر خانم سارا عرفانی روی سن رفت وگفت :

جانم فدای حضرت هادی علیه السلام ... 

 کلمات کلیدی :

نفحات الهی

قال رسول الله صلی الله علیه وآله :إِنَّ لِرَبِّکُمْ فِی أَیَّامِ دَهْرِکُمْ نَفَحَاتٍ أَلَا فَتَعَرَّضُوا لَهَ

حضرت رسول الله میفرمایند: گاهی خدا نسیم هایی برای شما می وزاند؛ خودتان را در معرض آن نسیم ها قرار دهید!» چه وصف ناشدنی هستند این  نسیم های دیار دوست گاهی انسان حس می کند نسیمی به روحش می وزد وگویا همچون مغناطیسی روح انسان را به سمت نقطه ای لایتناهی زیبا و کامل می کشاند رابطه روح انسان با عالم غیب وحضرت پروردگار بسیار پیچیده واعجاب انگیز است گاهی چه قدر دلتنگ خدا میشوی و گریه آن اشتیاق بی نهایت تورا به دیار رب العالمین پیوند داده و اشک آن آب رحمت الهی تیرگیهای وجودت رامیشوید وروحت را به عالم بی کران توحید متصل مینماید آری این چنین مغناطیس عشق رب العالمین وجودت را فرا میگیرد واین تویی که باید هنگام این کشش ها فرصت را غنیمت شمرده خویش را در جلگه ی عاشقان الله وارد نموده ولذت عاشقی را بچشی چه قدر این نسیم که می وزد طلایی است وتو باید چه قدر رنج کشی در این طریق تا قابل شوی که این نسیم واین کشش از عالم بالا را در خویش  برای الهی شدن وبه الله نگرسیتن وجز الله ندیدن تبدیل نمایی چرا که نفحات الهی در طول زندگی انسان شاید چند باری بیش نوزد پس ای عزیز غنیمت شمر این فرصت راکه این نسیم هراز گاهی می وزد.کلمات کلیدی :

حماسه ی فاطمی

زندگی فاطمه زهراءسلام الله علیها اگرچه کوتاه بود وحدود بیست سال بیشتر طول نکشید،امااین زندگی از جهت جهادومبارزه وکار انقلابی وصبر انقلابی ودرس و فراگیری وآموزش به این وآن وسخنرانی ودفاع از نبوت وامامت ونظام اسلامی ،دریای پهناوری ازتلاش و مبارزه وکار ودر نهایت هم شهادت است (حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای )

فاطمیه است، ای امت حزب الله فاطمیه است، قیام کنید که  فاطمه ی الله این روزهابرعلیه حزب شیطان  قیام نموده وحماسه ای بی بدیل برپا نموده، بیدار شوید وببینید که اکنون دیگر وقت خواب نیست عالم را بنگرید،بنگرید این قیامت فاطمی را امروز فاطمه ی الله طاغوت را درهم کوبیده و رسوا نموده است .بنگریدفاطمه یک سو  ولشگر کفر یک سو فاطمه چون کوه ایستاده وسینه ستبر نموده تا دست کافران به ولی الله نرسد ولی الله با طاغوت بیعت نخواهد کرد وفاطمه حماسه ی حمایت از ولی وایستادگی برابر طاغوت وجرثومه ی شیطان در زمین را برپانموده تا دست ابلیسیان به ولی الله نرسد گرچه حزب شیطان تهدید به آتش گشودن وجنگ به پا کردن نموده است که شاید پای فاطمه بلرزد اما نعره ی فاطمی که ان حزب الشیطان کان ضعیفا اندام طاغوت را بلرزه انداخته است .

روحی لروحک الفداء یا ابالحسن تمام هستیم فدای تو ای ولی الله آری  فاطمه ایستاد، ایستادتا آخرهم ایستاد،رسالت او این بود

 ای فاطمیون  گرچه آنروز نبودید تا فاطمه را یاری دهید  گرچه آن روز  فاطمه ی الله زیر دست وپای لشگرحرامیان چه شد؟ نمیدانم ...گرچه آن روز فاطمه ی الله  پشت درب آتش گرفته ومیخ داغ در ولگدتا آنکه صدازد یا فضه خذینی و ....گرچه آن روز دستان ولی الله بسته شد و به سمت مسجد کشیده شد اما فاطمه اورا رهانکرد تا دستش را ،تا بازویش را باغلاف شمشیر شکستند ...گرچه آنروز در کوچه فاطمه ی الله یکی از غاصب ویکی از دیوار میخوردو نقش برزمین ...ای فاطمیون نبودید! نبودید !اما فاطمه حماسه ای شگرف علیه طاغوتیان برپانمود برای همیشه رسوایشان کرد وچنان خط شکنی نمودد که راه را تا قیامت برای فاطمیون باز کرد واوج حماسه ی فاطمی حماسه حسینی بود وتشعشع آن هزاروچهارصد سال بعد توسط سید روح الله عالم را نورانی نمود واکنون به علمداری سید خراسانی همه ی عالم را فراگرفته است پس ای فاطمیون برخیزید دیگر وقت نشستن نیست امروز فاطمیه وحماسه ی فاطمی به گستره ی همه ی عالم فراگیر شده وما فاطمیون پرچمداران این حماسه ایم اگر آنروز فاطمه ی الله خانه اش را آتش زدند وپهلویش را شکستندو بچه اش را سقط نمودند اگر آنروز در کربلا که امتداد فاطمیه بود بدن پاک سیدالشهدا را از گودی قتلگاه بیرون کشیدندو با اسب برآن تاختند و بر حرمش حمله ور شدند وحریمش را هتک نمودند اکنون نیز نسل همان کفار وزنا زادگان در بحرین همان جنایات را تکرا میکنند اما این بار حماسه ی فاطمی مردم مسلمان وبلکه کل عالم را بیدار نموده وفاطمیون نخواهند گذاشت بار دیگر دستان ولی الله بسته شود وجایگاه رسول الله را به غارت برده شود  امروز فاطمیون ایران وبحرین ویمن وعربستان ولیبی ومصرو تونس و اردن ودیگر کشورهای اسلامی بیدارند ومانند فاطمه ی الله در دفاع از ولی الله سینه هارا ستبر نموده آماده جنگ با کفار و زمینه ساز برای ظهور ولی الله حجت بن الحسن المهدی القایم گشته اند آری امروز روز حماسه ی فاطمی است، فاطمه،فاطمه ،یا الله ،فاطمه ،یاعلی ،فاطمه ،انا انزلناه فی فاطمه الله وما ادراک ما فاطمه الله...

بحرینکلمات کلیدی :