سفارش تبلیغ
صبا

راه خورشیدی ما از دل شب می گذرد

این شب قدر را می خواهم در سجده باشم ...

 _001.jpg

امام صادق علیه السلام فرمودند: أَقرَبُ ما یَکُونُ العَبدُ إلَی اللهِ وَ هُوَ ساجِدٌ؛نزدیکترین حالات بنده به پروردگار حالت سجده است.


در همه اوقات و همه لحظات زندگانی، نیایش برای ما امکان پذیر است زیرا همیشه روزنه هایی از دیوارهای این کیهان کهنسال به سوی بی نهایت باز است و ما از رصد گاه این کالبد خاکی همواره می توانیم آن سوی جهان را نظاره کنیم؛ ولی سرود نیایش که از اعماق جان بر می آید به احساس خاموشی مطلق در جهان طبیعت شور و اشتیاقی دارد .شاید روح انسانی در خاموشی مطلق، راز دیگری در می یابد. برای همین است که نیایش شبانگاهی لذت وصف ناپذیری دارد. گاهی هیجان روحانی ما هرگونه احساس لذت را زیر پا نهاده و به مافوق لذت گام گذاشته و به مقام ابتهاج که در ذات روح ما نهفته است نایل می گردیم . شاید :

در آن هنگام که تاریکی مطلق، فضای پیرامون ما را در بر می گیرد:

« راه خورشیدی ما از دل شب می گذرد »

استاد محمد تقی جعفری

 کلمات کلیدی : دل نوشته

از ابن ملجم عبرت بگیریم !

وقتی می بینم آن شمشیری که برفرق مولایم علی فرود آمد را آنکه روزی سربازی فداکار وشهادت طلب در رکابش بودوسابقه ای درخشان در جهاد وانقلاب داشت ،مجاهدی پاکباخته واهل شب زنده داری وقرایت قرآن بود فرودآورد!واکنون اشقی الاشقیاگشته وقتی شمر را که سر امام حسین را از بدن جدا نمود مجاهد ورزمنده واز افسران امیرالمونین می بینم پشتم می لرزد که خدایاچه قدر در خط ولایت ماندن دشواراست !راست گفتند که ان امرنا صعب مستصعب چه قدر دشوار! یادم افتاد آیه ای از قرآن را که خدای متعال اینگونه می فرماید :

أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَکُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لا یُفْتَنُونَ

 آیا مردم گمان کردند همین که بگویند: «ایمان آوردیم»، به حال خود رها می ‏شوند و آزمایش نخواهند شد

همین حداقل یه خورده فکر کنیم ...کلمات کلیدی : دشمن شناسی

نظریه ی خطاپذیری پیامبران روشی پیچیده در تکذیب نبوت

سکولارها به تبعیت از برخی فرقه های اهل تسنن که به خاطر دوری از مکتب اهل بیت علیهم السلام به نظریه ی خطاپذیری پیامبر روی آوردندبه این سخن مستمسک شدند تا بدین وسیله به صورتی غیر مستقیم ریشه ی اصل نبوت را بزنند .آیا می شود معتقد به پیامبر بود واحتمال داد که پیامبر خطا می کند؟ چه در دریافت وحی وچه در متن زندگی ،آیا می توان گفت خدا پیامبر فرستاده تا با ما سخن بگوید آنگاه آنچه پیامبر می گوید پیام خدا نباشد توسط خود او اضافه یاکم شده باشد یا الفاظ راخوداو ساخته باشد؟نظریه ی بشری بودن وحی به این معنا است که وحی امری خطا پذیر ودچار محدودیت های بشری و تصوری بشری ازپیام خداست واوهام در آن موثربوده؛ این نظریه مطلقا قابل جمع با نبوت نیست امکان ندارد کسی قایل به نبوت باشد وبشری بودن آن را نیز بپذیرد این به معنای نفی نبوت است.خدای حکیم مرسل نمی تواند رسول خطاکار فرستاده باشد چون پیامبری که پیام مخدوش ومغشوش بیاورد انگارکه نیاورده است واین با فلسفه پیامبری وارسال رسل که هدایت ونیل انسان هابه کمال وسعادت دنیوی واخروی است سازگار نیست این گونه پیام فرستادن بانفرستادن هیچ فرقی ندارد! حتی اگریک درصدهم احتمال دهیم که نبوت از عصمت جداباشد وپیام خالص الهی نباشد و بادخالت بشر همراه شده باشد عملا کان خداپیامبری نفرستاده باشد آن پیامی که قرار بود ضعف ومحدودیت دانش بشری را نداشته باشد وهمانند دانش بشری خطاپذیر نباشد نمیتوان نسبت خطاهای بشر را به آن داد . عقل بشر خطا می کندمگر بشریت از مکاتبی چون فاشیسم ،کمونیسم ،لیبرالیسم و...کم صدمه خورد؟اینها بشریت را به خاک وخون کشیدندتازه این اثر دنیایی این مکاتب است در آخرت که بماند وهم تجربه وعلم بشری صدمات بسیاری به بشریت وارد کرد، بمب های هسته ای شیمیایی میکروبی وتکنولوژی هایی که اکنون سبب تولید موادمخدر ،تخریب خانواده ،فحشاو... این هانمونه هایی از خطاهای دانش بشری بود پس اگر پیام الهی هم مانند عقل وعلم وعرفان بشری مغشوش وخطا پذیر باشداین وحی چه خلایی را پرواصلاچه نیازی به فرستادن آن بود؟ فلذا از آنجایی که وجود پیامبران ضروری وخدایی هم که آنها رامی فرستد حکیم است نباید پیام مغشوش بفرستدوالا نقض غرض است! به عبارتی یا پیامبرران دروغند ویا اگر واقعیت دارند معصومند ،فلسفه نبوت در صورتی تامین می شود که هیچ گونه تحریف عمدی ،سهوی واشتباهی در آن نباشدوالا احتمال اشتباه وفراموشی نقض فلسفه نبوت است ودر این صورت هیچ گونه اعتمادی به پیامبران نمی توان کرد؛آری همان عقلی که خدای حکیم وضرورت اصل رسالت را درک می کند مصونیت وعصمت پیامبر راهم درک می نمایددشمنان اسلام وقتی نتوانستند اصل خدا ونبوت را انکارنمایند در لباس دوست درصدد بوده وهستند تا نبوت را بگونه ای تفسیر کنند که گویی پیامبرخود کلماتی از پیش خود تراشیده والهام هاودریافتهایش تجربی و تحت تاثیر زمان ومکان خود بوده خلاصه با واسطه اصل نبوت را تکذیب وریشه ی آن را اینگونه میزنند وچه ملحدانی که روایاتی جعلی در کتب مسلمین واهل تسنن وارد نموده تا با استمساک به آنها این مدعای شیطانی خویش رابرکرسی بنشانند چه در گذشته وچه اکنون دنباله روهای آنان با ادبیاتی متفاوت...

کلمات کلیدی : دشمن شناسی

صوم القلب

قال امیرالمونین علی علیه السلام: صیام القلب عن الفکر فی الآثام أفضل من صیام البطن عن الطعام روزه ی قلب از فکر در گناهان بالاتر از روزه ی شکم در طعام است صوم النفس إمساک الحواس الخمس عن سائر المآثم و خلو القلب عن جمیع أسباب الشر روزه نفس نگاه داشتن حواس پنج گانه از گناهان وخالی کردن قلب ازتمام سبب های شر است صوم القلب خیر من صیام اللسان و صیام اللسان خیر من صیام البطن روزه ی قلب بهتر از روزه زبان وروزه زبان بهتراز روزه ی شکم است صوم النفس عن لذات الدنیا أنفع الصیام روزه نفس ازلذت های دنیا سودمندترین روزه است .

 روح انسان دارای دو قوه است 1-قوه ی خیال:نگهدارنده تصویراموری که درخارج صورت شخصی دارند.گاهی انسان به خاطر تصاویری که در قلب دارد به سمت آلودگی ومعصیت می رود تصاویر ذهنی لذت آورترند...وصف العیش نصف العیش2-قوه ی وهم :ادراک کننده ی امور جزیی ونه کلی که ماده وشکل خارجی ندارندمثل تصور تکبر،ریاست،نفرت ،محبت ،سوءظن و... لذت هایی که جنبه مادی ندارد از لذت های مادی قوی تر وغلبه بیشتری را داراهستند بدان ارزش انسان به آن چیزی است که در فکر تمنای آن را داردفلذا معصومین علیهم السلام فرموده اند انسان ها در قیامت براساس محبوب هایشان محشور می شوند آری شخصیت هرکس را فکر او می سازد واین گرایشهای فکری اند که انسان را به سوی بهشت یا جهنم می کشانندمیلها همچون ســـــــگان خفته اند اندر ایشان خیر و شر بنهفته اندبیاییم دراین ماه مبارک روح وقلبمان هم روزه باشد همان طور که امیرالمونین فرمودند از اسباب شر خالی شود تا به رب الارباب انس بیابد.

 یار دل آرام، دل برده ازما، آرام آرام!الحمدلله

 کلمات کلیدی : اخلاق

کتب علیکم الصیام ... لعلکم تـتـقون

"یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تـتـقون"

ای افرادی که ایمان آورده‌اید، روزه بر شما مقررشده است، همانگونه که بر کسانی که قبل از شما بودندمقررشد؛تا پرهیزکار شوید."

(سوره بقره آیه 183)

نسبت حرکت انسان ازدنیا به آخرت همچون حرکت جنین است ازرحم مادر به دنیا جنین در رحم فرصتی داردکه قوایی را که در زندگی دنیا به آنها نیاز داردازرحم مادربیاوردجنین باید خودش را نسبت به شرایط ثابت بیرون ازرحم تطبیق دهد جنین گاهی سالم گاهی ناقص گاهی بیمار متولدمی شود ملاک؛جسم سالم دردنیااست ،وتولدرا باآن می سنجنددرحرکت انسان به سوی آخرت وابدیت هم همینگونه است یک سری شرایط ثابت آن طرف وجود داردکه باتحصیل آن شرایط دراین دنیا درآخرت انسان سالم متولد می شود وگرنه ناقص متولد می شودوارزیابی در آخرت یک ارزیابی روحانی است -الامن اتی الله بقلب سلیم-وملاک سلامت روح است واین ملاک راخدای متعال مشخص می کندروح سالم روحی است که ارزش های الهی برآن حاکم است گرایش های آن تحت فرمان خداست نه بعد نفسانی وحیوانی یک بعد انسان به سمت کمالات گیاهی وحیوانی گرایش داردمثل خوردن ،زیبایی،تولیدمثل،شهوت،دفاع ازخودو....وبعد دیگرانسان بعد الهی انسان است این بعد کمال وبرتری دیگری نیز دارد وآن قدرت تربیت بی نهایت  انسان درهمه ی ابعاد است انسان بی نهایت کامل می شودوبه کمال مطلق ومطلق کمال می رسد خدای متعال وقتی می گوید روزه برای شما نوشته شده است اثرونتیجه روزه راتقوی معرفی می نماید،اثری جاودانه والهی تقوی یعنی غلبه نیروی الهی بر نیروی حیوانی وشیطانی تقوی ملاک ارزش انسان است ان اکرمکم عندالله اتقیکم هرکه تقوای بیشتری دارد ارزش بیشتری داردتقوی ملاک قبول اعمال است إِنَّمَا یَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ انسان اگرتقوی نداشته باشد زحماتش ازدست خواهد رفت تقوی قدرت حاکمیت خدابرنفس انسانی است نتیجه ی روزه تقوی است که همه ی ارزش ها درآن است خدامی خواهدما روح سلیم به دست بیاوریم والهی شویم وبهترین  راه رسیدن به تقوی وروح سلیم روزه است خدای سبحان در سوره بقره آیه 45می فرماید استعینوا بالصبروالصلاه کمک بگیرید از صبرونماز ایمه علیهم السلام فرمودند: صبریعنی روزه ؛روزه صبرازآلودگی های حیوانی است حق متعال می فرماید ازاین دو کمک بگیرید شما دراین حرکت وسیرتان جنگ دارید واین دویار کمک شمادراین مبارزه هستند؛روزه چگونه کمکی است؟روزه یعنی انسان جواب منفی به همه ی خواسته های خود بدهد حتی خیلی ازحلال ها کسی که بتواند در مقابل حلال مقاومت کند حتما در مقابل حرام هم می تواند مقاومت نماید روزه همه ی لذت های حیوانی را از انسان می گیرد پرهیزی جامع وهمه جانبه ازمیل ها حتی استشمام بوی گل وقتی بعد نفسانی بسته شدنوبت تغذیه بعد الهی می شود آن وقت  آن یکی نماز هم به کمک می آید؛نماز بهترین غذای روح است ببینید خداچه کرد؟ باروزه دست شیطان بسته شد دست نفس هم با این قوانین بسته شد ازآن طرف بعد الهی کاملاباز شدوقتی حیوانیت در فشار قرارگرفت وبعد الهی تغذیه شد نتیجه این می شود که ارزش های الهی وبعد الهی برهمه وجود انسان حاکم می شود نشاط حیوانی با روزه ازبین می رود وآن وقت است که عید انسانیت می آیدهرکس عیدی دارد انسان ها ودوستان خداهم عید دارند عیدآنها ماه مبارک رمضان است نبی اکرم در خطبه شعبانیه می فرماید: درهای جهنم دراین ماه بسته می شود ازخدابخواهید این درها را به روی شما بازنکندبعدعلی علیه السلام به پیامبر میفرماید: بهترین عمل در این ماه چیست ؟حضرت پاسخ می دهند:ورع .جهنم هفت در دارد وبهشت هشت در مرحوم خواجه می فرماید :هفت در جهنم حواس پنج گانه است ودودردیگرش قوه خبال ووهم خدای متعال باوضع روزه این هفت دررابسته فلذا شیاطین در غل هستند ودرهای جهنم بسته است ودرهای بهشت بازمی شود هفت دربهشت هم همین هاست به علاوه عقل باروزه چشم الهی می شود گوش ودهان ولامسه وفکروخیال وعقل همه برشیطان بسته ورنگ وبوی الهی می گیرد فلذا همه ی کارهایی که از طریق این حواس انجام می شود عبادت است حتی نفس کشیدن وخواب ،انسان در زمان روزه  شبیه ترین حالت را به ملایک پیدا می کند حیوانیت که تعطیل شد انسان فرشته است فلذا سنخیت وقرب بیشتری نسبت به خداپیدامی کند رسول الله می فرماید :«الا اخبرکم بشی ء ان انتم فعلتموه تباعد الشیطان منکم کما تباعد المشرق من المغرب قالوا بلی، قال: الصوم یسود وجهه. پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) به اصحاب خویش (خطاب کرد) آیا آگاه نکنم شما را به چیزی که اگر شما آن را انجام دهید شیطان از شما دور می گردد، همچون بعد و فاصله مشرق از مغرب؟عرض کردند بلی یا رسول الله (صلی الله علیه و آله) حضرت فرمود: روزه صورت شیطان را سیاه میکند )آری شیطان روسیاه می شود وبه کام خود درکشاندن انسان به سمت حیوانیت وجهنم ناکام می ماند انسان وقتی روزه می گیرد به همه چیز نه می گوید فقط به یک نفر می گوید چشم وفقط بنده یک نفر می شود وآن الله است در ماه رمضان انسان می گوید فقط خداست که برمن حکومت می کند ونه چیز دیگر...کلمات کلیدی : اخلاق

ضیافت خدا

 

درباره ی این ماه بهترین تعبیر همان است که پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وآله درخطبه شعبانیه فرمودند:دعیتم الی ضیافه الله... آری همگی دراین ماه مهمان خداییم دراین مهمانی هم مهمان داریم هم مهمان دار وهم پذیرایی وهم مکان پذیرایی این ضیافت قطعا با ضیافت معمولی متفاوت است این مهمانی یک مهمانی مادی نیست یک مهمانی معنوی است که فقط انسان را درآن دعوت می کنند ومخصوص انسان هاست حیوان راه نمی دهند ...غذایی هم که دراین میهمانی می دهند فقط نصیب انسان می شود وازغذای ملایک هم بالاتر است صاحب خانه خداست ومیهمان فقط انسان، برای اینکه انسان بتواند به بهترین شکل از این ضیافت استفاده نماید واز غذاهای انسانی استفاده کند خدا امر فرموده غذای حیوانیش را قطع نماید درلحظه ای شروع ولحظه ای پایان می یابد وهمه هم باید باهم شرکت کنندبه فضل خودش غذای حیوانی را منع کرد تا دیگر شوون آزاد شود نفسی که عبارت است از یک وجود ممتد صاحب شأن حیوانی وملکی وانسانی راه تغذیه حیوانی را بسته وآنچه درماه های گذشته مباح بوده از خوردنیها ولذت ها وحتی خیال گناه در ساعات مخصوصی ممنوع است محدودیتی تمام عیار نسبت به شان حیوانی برای تقویت شأن انسانی حال که تغذیه حیوانی حرام شد شروع کنید به تغذیه درجنبه های معنوی انسانی که رأسش قرآن است که ماه نزول قرآن است وبه گونه ای خوانده شود که احساس کنی هرآینه تومخاطب خدایی وگویی برتونازل می گرددواز جمله آن غذاهای روحانی ادعیه این ماه است دعای افتتاح ویاعلی یا عظیم واللهم ادخل علی اهل القبور والسرور....ومحل ضیافت هم روح خود انسان است این دهان بستی دهانی باز شدتا خورنده ی لقمه های راست شدانسانی که مشغول حیوانیت خویش است دیگر شوون او تغذیه نمی شود دراین ماه این موجود گردن کلفت را محدود می گرداند تا لاقر وضعیف شود وازآن طرف غذاهای معنوی به انسان می دهد تا آن بعدش هم جان گرفته وقوی گرددالبته بسته به این است که واقعا بتوانیم دراین ضیافت شرکت کنیم که در این مورد افراد مختلفند عده ای هم می خواهند به این ضیافت بروند هم معرفتش را دارند وعده ای را اصلا صاحبخانه توجه خاص به آنها دارد همانند سلطان که عده ایی را به نزدیکی خود می خواند بعضی ها در این ضیافت باخود صاحب خانه انس می گیرند عده ای هم راه پیدا می کنند وشامل عنایت وتوجه عام می شوند بعضی غذا کم به آنها می رسدبعضی ته مانده ها وبعضی هم فقط بویش به مشامشان می خورد بعضی هم لیاقت شرکت در این ضیافت را ندارند واصلاضیافت رانمی فهمند از آمدن رمضان ناراحتند چون پوزه ی حیوانیشان بسته می شود روزه می گیرند اما وارد ضیافت نمی شوندووای برآنان که مشمیزوناراحت می شوند وروزه خواری می کنند اینان از معنویات فراریند درمحل گناه راحت وشادابند اما در معنویات ناراحتند چراکه حیوانیاشان رامحدود می کندنعوذبالله من هذا...در پایان این نکته را متذکر شوم که این ماه پیوستگی خاصی با حجه ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف دارد قلب این ماه شب قدرکه شب نزول قرآن است ملایکه به محضرمقدس آن حضرت نازل می شوند تنزل الملایکه والروح فیها باذن ربهم ...رمضان بهترین فرصت برای خواستن فرج قایم آل محمد از خداست

کلمات کلیدی :

ضیافت خدابرای انسان

درباره ی این ماه بهترین تعبیر همان است که پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وآله درخطبه شعبانیه فرمودند:دعیتم الی ضیافه الله... آری همگی دراین ماه مهمان خداییم دراین مهمانی هم مهمان داریم هم مهمان دار وهم پذیرایی وهم مکان پذیرایی این ضیافت قطعا با ضیافت معمولی متفاوت است این مهمانی یک مهمانی مادی نیست یک مهمانی معنوی است که فقط انسان را درآن دعوت می کنند ومخصوص انسان هاست حیوان راه نمی دهند ...غذایی هم که دراین میهمانی می دهند فقط نصیب انسان می شود وازغذای ملایک هم بالاتر است صاحب خانه خداست ومیهمان فقط انسان، برای اینکه انسان بتواند به بهترین شکل از این ضیافت استفاده نماید واز غذاهای انسانی استفاده کند خدا امر فرموده غذای حیوانیش را قطع نماید درلحظه ای شروع ولحظه ای پایان می یابد وهمه هم باید باهم شرکت کنندبه فضل خودش غذای حیوانی را منع کرد تا دیگر شوون آزاد شود نفسی که عبارت است از یک وجود ممتد صاحب شأن حیوانی وملکی وانسانی راه تغذیه حیوانی را بسته وآنچه درماه های گذشته مباح بوده از خوردنیها ولذت ها وحتی خیال گناه در ساعات مخصوصی ممنوع است محدودیتی تمام عیار نسبت به شان حیوانی برای تقویت شأن انسانی حال که تغذیه حیوانی حرام شد شروع کنید به تغذیه درجنبه های معنوی انسانی که رأسش قرآن است که ماه نزول قرآن است وبه گونه ای خوانده شود که احساس کنی هرآینه تومخاطب خدایی وگویی برتونازل می گرددواز جمله آن غذاهای روحانی ادعیه این ماه است  دعای افتتاح ویاعلی یا عظیم واللهم ادخل علی اهل القبور والسرور....ومحل ضیافت هم روح خود انسان است این دهان بستی دهانی باز شدتا خورنده ی لقمه های راست شدانسانی که مشغول حیوانیت خویش است دیگر شوون او تغذیه نمی شود دراین ماه این موجود گردن کلفت را محدود می گرداند تا لاقر وضعیف شود وازآن طرف غذاهای معنوی به انسان می دهد تا آن بعدش هم جان گرفته وقوی گرددالبته بسته به این است که واقعا بتوانیم دراین ضیافت شرکت کنیم که در این مورد افراد مختلفند عده ای هم می خواهند به این ضیافت بروند هم معرفتش را دارند وعده ای را اصلا صاحبخانه توجه خاص به آنها دارد همانند سلطان که عده ایی را به نزدیکی خود می خواند بعضی ها در این ضیافت باخود صاحب خانه انس می گیرند عده ای هم راه پیدا می کنند وشامل عنایت وتوجه عام می شوند بعضی غذا کم به آنها می رسدبعضی ته مانده ها وبعضی هم فقط بویش به مشامشان می خورد بعضی هم لیاقت شرکت در این ضیافت را ندارند واصلاضیافت رانمی فهمند از آمدن رمضان ناراحتند چون پوزه ی حیوانیشان بسته می شود روزه می گیرند اما وارد ضیافت نمی شوندووای برآنان که مشمیزوناراحت می شوند وروزه خواری می کنند اینان از معنویات فراریند درمحل گناه راحت وشادابند اما در معنویات ناراحتند چراکه حیوانیاشان رامحدود می کندنعوذبالله من هذا...در پایان این نکته را متذکر شوم که این ماه پیوستگی خاصی با حجه ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف دارد قلب این ماه شب قدرکه شب نزول قرآن است ملایکه به محضرمقدس آن حضرت نازل می شوند تنزل الملایکه والروح فیها باذن ربهم ...رمضان بهترین فرصت برای خواستن فرج قایم آل محمد از خداستکلمات کلیدی :
   1   2      >