سفارش تبلیغ
صبا

چند راه حل اساسی برای حل اختلاف ومشاجرات

قال علی علیه السلام:(افعل لغیرک ماتحب ان یفعل فیک )با دیگری به گونه ای رفتار کن که دوست داری با تو رفتار نماید !

راه هایی برای حل اختلاف ومشاجرات

1-به رسمیت شناختن طرف مقابل

وقتی با کسی دعوایت شد یادت باشد اوهم انسان است شخصیت دارد ونظرش محترم است دعواهایی حل نمی شودکه دوطرف انتظارشان از طرف مقابل این است که او بشود من واو هم مثل من فکرکند ،همان طور که من احساس میکنم احساس کند !

2-همیشه سراغ ریشه مساله بروید

خودتان را مشغول شاخ وبرگ نکنید دعواهایی حل نمی شود که دوطرف دعوا وحدت نظر ندارند که سر چه چیزی دعوا میکنند ! اگر خودتان نتوانستید مشگل را حل کنید از دیگران کمک بگیرید مثلا یک بزرگ تر را حکم قرار دهید

3-با هرکس مشکل داشتی هیچ وقت رور برویش نشین

زیرا این کار حساسیت اورا برمی انگیزد که بگوید این است وجز این نیست ...پس کنارش بنشین !در ضمن نوع حرفها یت هم نباید حالت جبهه گیری ورودر رو باشد !

4-باشکلک درآوردن وتمسخر اورا تحقیر مکن

چون این کار طرف مقابلت را وادار به مقاومت می کند متین باش !

دونکته :

1-سعی کن طرف مقابلت را درک کنی وبه حرف او گوش فرادهی هنر تحمل دیگران در گوش دادن به حرف آن هاست در روایت هست که آنکسی که بین صحبت دیگری می پرد مثل این است که برصورت او ناخن می کشد2-از واژه ای شک آلود وابری مانند اما واگر وفکرکنم و...استفاده نکن چون در این صورت به تفاهم نمیرسید صراحت وصداقت داشته باش !کلمات کلیدی : اخلاق

ناکجا آباد انسان مدرن غربی

در آن هنگام که انسان غربی قیچی به دست گرفت و از یک طرف اتصال خودش را با مبدأ قطع کردو از طرف دیگر رابطه اش را با معاد برید،آن زمان که حقیقت وواقعیت خارج از ذهن را غیرمطابق با فهم ذهنی خویش دانست وودر نتیجه شکاک شد، در رفتارهای عملی و تعیین خط‌مشی و ارزش‌های زندگی نیز صرفاً به خودش اعتماد کردو به هیچ موجود دیگری و یا هیچ منبع معرفتی دینی،حق دخالت در تعیین ارزش‌های زندگیش را نداد. می گفت اگرچه ممکن است انسان در تشخیص خود اشتباه کند، ولی ارتکاب اشتباه مستلزم و مجوز آن نیست که مرجع دیگری از بیرون برای انسان، جهتها و ارزش‌های زندگی را تعیین سازد به دیگر سخن، انسان معیار همه چیز است وآنگاه که به دین و آموزههای دینی حق دخالت در هیچ یک از حوزههای معرفتی بشر - اعم از نظری و عملی - را نداد و همه چیز را این دنیایی تبیین کرد.  

دریک کلام انسان غربی به جای اتصال به پروردگارش ومعرفت وحیانی وزندگی هدفدار مبتنی برآخرت وبرنامه ای از جانب خدای متعال وزندگی سعادتمند دنیوی و اخروی؛ارمغان دنیای غرب مدرن برای بشریت ، ناکجا آبادشکاکیت وپوچی، دوری از معنویت ،فطرت واخلاق،افسردگی واختلالات روانی، غرق شدن در شهوات ،تنهایی ،خودکشی،ازهم پاشیدگی خانواده وطلاق، استعمار ،جنگ واشغال ،خشونت ،سکس وهمجنس بازی شیطان پرستی ،سرمایه داری وظلم ،بی عدالتی وفقر وبرده داری نوین ... بود .اما گویا کنون بشریت دارد بیدار می شودحال ای انسان آیا برای رهایی تو از ظلمتکده غرب چاره ای جز تمسک به نور وحی هست؟

 

 کلمات کلیدی : دشمن شناسی

بیداری اسلامی نشانه ی بزرگ صدور انقلاب اسلامی

امام خمینی :ما انقلابمان را به تمام جهان صادر می کنیم چرا که انقلاب ما اسلامی است و تا بانگ لا اله الا الله و محمدرسول الله بر تمام جهان طنین نیفکند مبارزه هست و تا مبارزه در هر کجای جهان علیه مستکبرین هست ما هستیم.                               

صحیفة نور، جلد 11، صفحة 266، تاریخ 22/11/58

 آرمان‌های انقلاب اسلامی برای یک محدوده جغرافیایی نیست. ریشه این آرمان‌ها  در دین مبین اسلام و جهان شمول بودن این دین است. در اندیشه اسلامی تمامی افراد با یکدیگر برابر و بنده خدا هستند، مرزهای جغرافیایی، نژاد، رنگ ملاکی برای طبقه‌بندی افراد نیست. انقلاب اسلامی مدعی است که تنها حلقه ای از یک زنجیر طولانی می باشد که به وسیله پیامبراسلام- حتی پیامبران قبل از اسلام- بنیانگذاری شده است و به این انقلاب نیز ختم نمی شود. انقلاب ایران تنها بخشی از انقلاب مداوم پیامبران و بخشی از انقلاب مداوم اسلام است که تا استقرار عدل جهانی و حاکمیت موعود مطلق خدا به سمت بندگان صالح او و مستضعفان ادامه خواهد یافت حرکت اسلامی ایران، زمینه این ذهنیت را فراهم آورد که هنوز توان تصور آرمانی، فراتر از آنچه که سایرحرکتها در گذشته انجام داده اند و امکان دگرگونی و بازگشت به دوران طلایی اسلامی وجود دارد.  اعتقاد به همین توانمندی بود که روح تحرک را میان سایر جنبش های اسلامی متاثر از انقلاب ایران فزونی بخشید
آری مخاطب امام مستضعفان سراسر کره زمین بود:
باید این نهضت در تمام عالم، نهضت مستضعف در مقابل مستکبر در تمام عالم گسترده شود. ایران مبدا و نقطه اول و الگو برای همه ملتهای مستضعف است. در تمام اقصار عالم، مسلمین به پا خیزند بلکه مستضعفین به پاخیزند. وعده الهی که مستضعفین را شامل است و می فرماید که ما منت بر مستضعفین می گذاریم که آنها امام ما بشوند در دنیا و وارث باشند، امامت حق مستضعفین است. وراثت از مستضعفین است. مستکبرین غاصب اند، مستکبرین باید از میدان خارج شوند.کلمات کلیدی : امام خمینی ره